Koncerty

2. 6. 2019 20.30 Heroldova síň Rabasovy galerie v Rakovníku „Muzejní noc“- Koncert s Duo Beautiful Strings a N. Květoňová – flétna

4. 6. 2019 19.30h Kostel sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech – recital s Danielou Valtovou Kosinovou  – varhany

9. 6. 2019 18h Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně – koncert s varhanami – P. Salvová a E. Mullerová – soprán

22. 6. 18h Koncert v kapli sv. Jana Křtitele v Hodyni u Kožlan – recitál s Jiřinou Marešovou – varhanní pozitiv

3. 7. 2019 18h Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně – koncert s varhanami – J. Popelka a E. Mullerová – soprán

24 7. 2019 17h Léto v parcích – Koncert v Riegrových sadech – Duo Beautiful Strings, N. Květoňová – flétna, K. Janů – soprán

16. 8. 2019 18h Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně – koncert s varhanami – P. Salvová a K. Janů – soprán

21. 9. 2019 18h Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně – Duo Beautiful Strings a K. Janů

8. 10. 2019 19 h Koncert ve Strakonicích – Duo Beautiful Strings, E. Kordíková – flétna, A. Vardanjan -mezzosoprán

20. 10. 2019 16h Koncert v kostele v Tuchlovicích – Duo Beautiful Strings a O. Urban – varhany

2. 11. 2019 16h Koncert v kostele sv. Matouše v Ratajích nad Sázavou – Duo Beautiful Srings a Pavla Salvová – varhany

22. 11. 2019 19.30 Festival duchovní hudby – Chrám sv. Bartoloměje Rakovník – Duo Beautiful Strings a D. Valtová – varhany

23. 11. 2019 17h Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích O. Urban – varhany, M. Laštovka – trubka

15. 12. 2019 16h Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře u Berouna – Počaply – recitál s Pavlou Salvovou – varhany