Koncerty

20. 10. 2019 16h Koncert v kostele v Tuchlovicích – Duo Beautiful Strings a O. Urban – varhany

2. 11. 2019 16h Koncert v kostele sv. Matouše v Ratajích nad Sázavou – Duo Beautiful Srings a Pavla Salvová – varhany

22. 11. 2019 19h Festival duchovní hudby – Chrám sv. Bartoloměje Rakovník – Duo Beautiful Strings a D. Valtová – varhany

23. 11. 2019 17h Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích O. Urban – varhany, M. Laštovka – trubka

10. 12. 2019 17h Dům Natura v Příbrami – Koncert Dua Beautiful Strings

15. 12. 2019 16h Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře u Berouna – Počaply – recitál s P. Salvovou – varhany

18. 12. 2019 19h Martinický palác v Praze – Koncert s Markétou Mátlovou – soprán

2. 1. 2020 16h Koncert v Kostele sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech

13. 2. 2020 20h Radium Palác v Jáchymově – Koncert Dua Beautiful Strings a K. Janů – soprán

9. 7. 2020 20h Radium Palác v Jáchymově – Koncert Dua Beautiful Strings